Privacy Policy

Zundapp.com beschermt de privacy van haar bezoekers. Om u als bezoeker een inzicht te geven in de omgang van Zundapp.com met uw gegevens is onze Privacy Policy samengesteld.

Persoonlijke Gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. Binnen Zundapp.com is er op diverse plaatsen interactie tussen de bezoeker en onze servers. Alle interactieve diensten binnen Zundapp.com communiceren direct met de bezoeker zonder menselijke tussenkomst of controle. Bovengenoemde zaken in deze privacy policy geven op geen enkele wijze eigen beslissingsrecht, in zo’n geval beslist Zundapp.com alsnog. Zundapp.com behoudt zich het recht zonder enige reden van opgave dit document uit te breiden of te wijzigen.

Cookies

Een cookie is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden, en daarna wordt opgeslagen op uw systeem. Cookies kunnen worden gebruik om (tijdelijk) informatie op te slaan, en om de navigatie te vergemakkelijken. Ook kunnen bepaalde diensten slechts door middel van cookies worden aangeboden. Wanneer u geen cookies accepteert, kan het zijn dat bepaalde functionaliteit van een site voor u niet beschikbaar zijn.